Župní závody v sokolské všestrannosti

Dne 4. a 5. května se v sokolovně v Tišnově konaly závody v sokolské všestrannosti župy Pernštejnské. Soutěž zahrnovala čtyři disciplíny: šplh, plavání, atletiku (sprint, hod, skok daleký a vytrvalostní běh) a gymnastiku. V gymnastice se dívky utkaly na lavičce nebo kladině, a chlapci na hrazdě a kruzích.

Za Sokol Lomnička se zúčastnilo devět dětí ve čtyřech věkových kategoriích: Mladší žákyně I, Starší žákyně III, Starší žákyně IV a Mladší žáci II.

Žákyně I

Celý příspěvek

Pozvánka na Valnou hromadu 2024

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Lomnička se uskuteční v sobotu 16. března 2024 v 17 hodin v sokolovně.

Program:
1. Zahájení
2. Volba komisí a zapisovatele
3. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2023
4. Zpráva o hospodaření jednoty za rok 2023
5. Zpráva kontrolní komise
6. Rozpočet na rok 2024 a návrh plánu činnosti
7. Rozprava
8. Usnesení
9. Závěr

Výbor jednoty zve všechny členy

Silvestrovský běh 2023

Tradiční datum, tradiční závod, který se již nesmazatelně vryl do diářů široké veřejnosti. 26. ročníku silvestrovského běhu TJ Sokol Lomnička se účastnilo velmi slušných 115 účastníků, čímž byl vyrovnán druhý nejpočetnější ročník. Ve startovním poli byla tentokrát velmi početně zastoupena nastupující generace (napočítal jsem 25 nezletilých), to je úžasný počet a příslibem do budoucna. Je tak patrné, že jsme se stali rodinným během. Ostatně i autor článku mohl zažít téměř dojetí a radost doběhu do cíle společně se svým potomkem.

Celý příspěvek