Přihlášky a členské příspěvky

 

Poplatky pro členy ČOS na rok 2023

Mládež do 18-ti let a senioři od 65 let   400,- Kč
Dospělí  700,- Kč


Splatnost poplatků je do 28. 2. 2023.

U nových členů je potřeba vyplnit a odevzdat/zaslat přihlášku, naleznete níže na stránce.

Upřednostňujeme úhradu poplatků na účet 209065649/0300 (VS = rodné číslo a do poznámky uveďte jméno a příjmení), lze však platit i hotově; přihlášky předejte vedoucím oddílů.
Doklad o zaplacení Vám na vyžádání vystavíme.

Přihlášky

Přihláška dospělí [pdf] [docx]

Přihláška mládež do 18 let [pdf] [docx]

GDPR souhlas člena [pdf] [docx]

Struktura poplatků

Poplatky za členství jsou stanoveny celorepublikově a nelze je pro jednotlivé sokolské organizace měnit. Letos je v členském poplatku zahrnuta také částka za členskou spolkovou známku (nákup mimořádné sletové známky je pro členstvo spolku povinný). K celorepublikovému poplatku připočítáváme poplatek přímo pro Sokol Lomnička v hodnotě 100,- Kč, z důvodu pokrytí zvýšených provozních nákladů.

Mládež do 18-ti let a senioři od 65 let
– členská známka včetně sletové známky 300,- Kč
– poplatek Sokol Lomnička 100,- Kč
– CELKEM 400,- Kč

Dospělí
– členská známka včetně sletové známky 600,- Kč
– poplatek Sokola Lomnička 100,- Kč
– CELKEM 700,- Kč